Het COGG belegt jaarlijks een landelijke conferentie en stimuleert het houden van plaatselijke en regionale forum- en discussieavonden.

Conferentie 19 september 2013

 

Op 19 september is deze conferentie in Putten gehouden.

Onderwerp:

Samen met alle heiligen. Hoe katholiek is de gereformeerde gezindte?

 

Medewerking van