Op D.V.  vrijdag 16 mei 2014 organiseert het Contact Orgaan Gereformeerde Gezindte een conferentie voor studenten in de Theologie onder het thema:

 

Gezamenlijke erfenis, gezamenlijke uitdaging

Bronnen en uitdagingen van de gereformeerde theologie anno 2014

 

Deze conferentie is bedoeld voor alle studenten theologie die zich van harte verbonden weten met de gereformeerde belijdenis. Inzet van de conferentie is om studenten met elkaar in contact en gesprek te brengen. Daarom zal er ruimschoots de mogelijkheid zijn om met elkaar het gesprek te gaan. Het programma van de conferentie vindt u op de volgende pagina. Na afloop van de conferentie is er gelegenheid een maaltijd met elkaar te gebruiken.

Gegevens:
Datum:      16 mei 2014, aanvang 9.30 uur
Locatie:      Driestar Educatief (Burgemeester Jamessingel 2 te Gouda)
Opgave:     Uiterlijk  1 mei 2014 bij drs. I.A. Kole
Kosten:      geen

Wij hopen u allen te ontmoeten op vrijdag 16 mei!

drs. I.A. Kole (secretaris)
D.H.J. Folkers (namens werkgroep studenten)

Programma - 16 mei 2014

Ochtend: ‘Gezamenlijke erfenis’

09.30 Inloop
10.00 Opening door ds. P. van der Kraan
10.30 Lezing en bespreking
  ‘De erfenis van de Reformatie’ - prof. dr. A. Baars
11.45 Lunch
12.45 Lezing en bespreking
  ‘Oecumene en katholiciteit’;
het convent van Wezel(1568)- prof. dr. W. Balke
   
Middag: ‘Gezamenlijke uitdaging’
14.15 Definitie en aanpak van de uitdagingen van de gereformeerde theologie anno 2014.
  Ingeleid door:
prof. dr. B. Kamphuis

ds. W. Visscher  
dr. W. van Vlastuin
15.15 Forumdiscussie o.l.v. ds. P.L.D. Visser
16.15 Conclusio
16.45 Sluiting door drs. I.A. Kole
17.00 Maaltijd


 

Informatie en aanmelding (voor 1 mei): drs. I.A. Kole, secr COGG
E-mail: i.a.kole@hetnet.nl.

Onder vermelding van naam- en adresgegevens. Indien u slechts een gedeelte van het programma aanwezig kunt zijn, wilt u dit dan vermelden bij uw opgave?