Het COGG belegt jaarlijks een landelijke conferentie en stimuleert het houden van plaatselijke en regionale forum- en discussieavonden.

Conferentie 10 april 2014

 

Het Contactorgaan Gereformeerde Gezindte (COGG) hield op 10 april 2014 haar jaarlijkse conferentie. Het onderwerp was: ‘Een gereformeerde zoektocht rond hermeneutiek.’ De referaten werden gehouden door: prof. dr. J. Hoek (PKN), dr. J. M. Burger (GKv) en dr.  A. Huijgen (CGK).

Bij hermeneutiek gaat het om de vraag: hoe lezen wij de Bijbel en hoe kunnen we een brug slaan tussen de Bijbeltekst en de lezer, tussen de verkondiging en de hoorder. Hermeneutiek blijkt van wezenlijk belang bij het zoeken van antwoorden op vragen rond vrouw en ambt en homoseksualiteit in de christelijke gemeente. Diverse denominaties hebben de laatste jaren over deze kwesties rapporten uitgebracht met verschillende uitkomsten. Hoe is dat te verklaren als zij allen willen uitgaan van de Schrift en de gereformeerde belijdenis?

 

Onderwerp:

Een gereformeerde zoektocht rond hermeneutiek

 

Medewerking van