Op D.V.  vrijdag 5 juni 2015 organiseert het Contact Orgaan Gereformeerde Gezindte een conferentie voor studenten in de Theologie onder het thema

Volharden in gebed en bediening van het Woord

Gereformeerde prediking in de branding van de secularisatie

Het thema is een directe verwijzing naar Handelingen 6:4. Sinds de gemeente van Handelingen 6 zijn er twintig eeuwen voorbij gegaan, en inmiddels is er in West-Europa een omgekeerde beweging gaande: van een groeiende kerk in Handelingen naar kerkverlating in de 21e eeuw. Welke invloed heeft de secularisatie op het kerkelijk leven? Voor welke uitdagingen stelt dit ons?
Temidden van deze realiteit staat de prediker. Wat is het geheim, waardoor de prediker zondag aan zondag kan volharden in van de bediening van het Woord? Welke bedreigingen kan de dienaar verwachten? Hoe bereid hij zich voor? Welke prediking is nodig anno 2015?
Dr.W.Dekker en dr. R. van Kooten willen samen met studenten theologie de bezinning op deze thematiek verdiepen, en uitdagen om met elkaar hierover in gesprek en gebed te gaan.
Deze conferentie is bedoeld voor alle studenten theologie die zich van harte verbonden weten met de gereformeerde belijdenis.

Gegevens:
Datum:           5 juni 2015, aanvang 09.30 uur
Locatie:          Driestar Educatief (Burgemeester Jamessingel 2 te Gouda)
Opgave:          Uiterlijk  15 mei 2015 bij drs. I.A. Kole (i.a.kole@hetnet.nl)onder vermelding van naam- en adresgegevens.
                        Indien u slechts een gedeelte van het programma aanwezig kunt zijn, wilt u dit dan vermelden bij uw opgave?
Kosten:          geen

Wij hopen u allen te ontmoeten op vrijdag 5 juni!

drs. I.A. Kole (secretaris COGG)                      D.H.J. Folkers (namens werkgroep studenten)

Programma D.V. 5 juni 2015

09.30 Inloop

10.00 Opening
ds. P. van der Kraan (voorzitter COGG)

10.30 Volharden in de bediening van het Woord :
Een culturele bezinning – dr.W.Dekker, IZB

11.45 Lunch

12.45 Volharden in de bediening van het Woord :
Een homiletische bezinning - dr. R. van Kooten (Hersteld Hervormd Seminarium – VU Amsterdam)                                                                        

14.15 Bespreking in groepen: ‘Volharden in de bediening van het Woord’
           Uitwerking opdracht van de lector(s)
Vragen maken voor de lectors

15.15  Forumbespreking
o.l.v. drs. I.A. Kole

16.15  Volharden in gebed
           Gebed in groepen voor volk, land en kerk

17.00  Slotwoord
bestuurslid COGG

17.30  Maaltijd en onderlinge ontmoeting

 

Versie printen? Klik hier...

 

 

 
 
s