Het COGG heeft op 10 juni een conferentie gehouden

Pastoraat en hulpverlening

 

In Kolossenzen 2:8-10 zegt de apostel dat wie in Christus is, volmaakt is. In Hem hebben we alles voor tijd en eeuwigheid, lichaam en ziel. In het pastoraat zal de pastor degenen die aan hem zijn toevertrouwd, die waarheid voorhouden. Maar is dat voldoende? Heb je als theoloog met de bijbel in de hand genoeg om bijv. verslavingsproblemen aan te pakken, of moet je doorverwijzen naar psychologische hulpverlening? Hoe verhouden bijbelse zielzorg en psychologische hulp zich tot elkaar? Zijn zij met elkaar vervlochten of volgen beide een verschillend spoor?

Dr. P.C. Hoek, docent (Hersteld Hervormd Seminarie – VU, en E.J. Verbruggen ,St. Hulpverlening De Vluchtheuvel, willen samen met studenten theologie de bezinning op deze thematiek verdiepen, en uitdagen om met elkaar hierover in gesprek te gaan.

Presentatie 'verslaafd en in de kerk'

Referaat 'pastoraat en hulpverlening'.

 

 

 
 
s