Het COGG belegt een conferentie voor studenten theologie

Conferentie 10 juni 2016

 

In Kolossenzen 2:8-10 zegt de apostel dat wie in Christus is, volmaakt is. In Hem hebben we alles voor tijd en eeuwigheid, lichaam en ziel. In het pastoraat zal de pastor degenen die aan hem zijn toevertrouwd, die waarheid voorhouden. Maar is dat voldoende? Heb je als theoloog met de bijbel in de hand genoeg om bijv. verslavingsproblemen aan te pakken, of moet je doorverwijzen naar psychologische hulpverlening? Hoe verhouden bijbelse zielzorg en psychologische hulp zich tot elkaar? Zijn zij met elkaar vervlochten of volgen beide een verschillend spoor?

Dr. P.C. Hoek, docent (Hersteld Hervormd Seminarie – VU, en E.J. Verbruggen ,St. Hulpverlening De Vluchtheuvel, willen samen met studenten theologie de bezinning op deze thematiek verdiepen, en uitdagen om met elkaar hierover in gesprek te gaan.

Deze conferentie is bedoeld voor alle studenten theologie die zich van harte verbonden weten met de gereformeerde belijdenis. Het programma van de conferentie vindt u op de volgende pagina. Na afloop van de conferentie is er gelegenheid een maaltijd met elkaar te gebruiken.

Gegevens:

Datum & tijd: 10 juni 2016, aanvang 09:30 uur.
Locatie: Driestar Educatief (Burgemeester Jamessingen 2 te Gouda).
Opgave: uiterlijk 17 mei bij drs. I.A. Kole ovv naam en adresgegevens (wanneer u slechts een gedeelte van het programma aanwezig kunt zijn, wilt u dit dan vermelden bij uw opgave?)
Kosten: geen.
Programma: klik hier...

 

Wij hopen u allen te ontmoeten op vrijdag 10 juni!

Namens het bestuur:  

D.H.J. Folkers, namens werkgroep studenten
drs .I.A.Kole, secretaris

Locatie:

 

 
 
s