Het COGG belegt jaarlijks een landelijke conferentie en stimuleert het houden van plaatselijke en regionale forum- en discussieavonden.

Conferentie 20 april 2016

 

Het Contactorgaan Gereformeerde Gezindte (COGG) houdt op 20 april 2016 haar jaarlijkse conferentie. Het onderwerp was: ‘Onze benadering van de vreemdeling in de poort door kerk en overheid.’

Met medewerking van

  • drs G.J. Segers
  • dr. M. Visser
  • mevr. A. Hollander

 

We leven in een tijd waarin veel vluchtelingen ook naar ons land uitwijken en zich wellicht in onze samenleving zullen vestigen. Hoe gaan we daar als christenen mee om?

Het thema zal ingeleid worden door de inleiders die ervaring hebben in de politiek, als kerkplanter in  Thailand, via de Stichting Gave en als geïntegreerde vluchteling.                      

We hopen dat deze bezinning op het diaconaal en missionair bezig zijn, de eenheid en de samenwerking van de kerken op dit gebied stimuleert.

Omdat het ons allen aangaat, roepen we u op om deel te nemen aan deze ontmoeting, met jong en oud ook uit uw gemeente.

Voor de goede orde is het van belang dat we weten op hoeveel deelnemers we kunnen rekenen bij de  broodmaaltijd. Iedereen is van harte welkom. Entree is 5 euro voor bestrijden van de kosten, voor deelname aan de broodmaaltijd 15 euro; wilt u het geld overmaken op  NL 17 INGB 0004543194 tnv Penningmeester COGG te Noordwijkerhout..

Aanmelding: i.a.kole@hetnet.nl of per postadres.

Wilt u het werk van het COGG en de conferentie in de voorbede gedenken, zodat het COGG als platform echt dienen mag als een oase van ontmoeting en toerusting.

U Gods zegen toegewenst, ook  in het ambtelijk werk. Voor nadere formatie kunt u altijd bij ons terecht.

Met broedergroeten en tot 20 april in Putten,

 

Namens het bestuur:  

ds. P. van der Kraan, voorzitter
drs .I.A.Kole, secretaris

Locatie:

 

 
 
s