Conferentie 16 april 2020

Op 16 april 2020 is in Nijkerk de COGG conferentie

‘Gereformeerd anno 2020!’

Taak en roeping van de gereformeerde gezindte in kerk en samenleving

Sprekers

Dr. R.T. te Velde, Universitair docent Theologische Universiteit Kampen
Prof. dr. J. Hoogland, Hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam
Dr. J.A. van den Berg , Vereniging voor zending in Nederland’ (IZB).

Programma

13.30 – 13.45 uur: Opening van de conferentie door de COGG-voorzitter ds. J. Muller
13.45 – 14.15 uur: Dr. R.T. te Velde, TUK) : Gereformeerd anno 2020 in theologische zin.
14.15 – 14.30 : Reactie van dr. J.A. van den Berg , IZB, met een antwoord op de vraag wat dit vandaag praktisch betekent.

14.30 – 15.00 Pauze met koffie/thee.

15.00 – 15.30: Prof. Dr. J. Hoogland, VU, Gereformeerd anno 2020 in cultureel-maatschappelijke zin.
15.30-15.45: Reactie van dr. J.A. van den Berg , IZB, met een antwoord op de vraag wat dit vandaag praktisch betekent.

15.45- 16.15 uur: koffie- en theepauze

16.15 – 17.15 uur. Forumdiscussie met de 3 sprekers
17.15: Sluiting conferentie
17.30: Maaltijd

Informatie:  COGG en aanmelden voor het congres , drs. A.A. van der Schans, Spoorstraat 38, 2411 SG Bodegraven. Tel.: 06- 42667942 –  tschans@solcon.nl  

Deelnamekosten incl. maaltijd: € 25,- . Deelnamekosten zonder maaltijd: € 10,-

Locatie: Oranjelaan 10, 3862 CX te Nijkerk (vergadercentrum De Schakel).

Thema door Anders Norén