Conferentie 4 april 2019

Op 4 april was in Nijkerk de COGG Conferentie

THEMA:  ´Om de katholiciteit van de kerk’

de kerk van alle tijden en plaatsen

 Met medewerking van prof. dr. W. van Vlastuin, hoofdlezing: ‘Waarom Katholiek vandaag’.

Reacties op deze lezing door:

  • Ds. A.J. Mensink: Welke eerst: Kwalitatieve katholiciteit of kwantitatieve katholiciteit.
  • Prof. Dr. B. Kamphuis: ‘Een kras door onze kerkelijke cultuur’.
  • Ds. W. Visscher:  ‘De waarheid betrachten in liefde’!

Na de maaltijd gesprek, ontmoeting,  getuigenis en interactie met de zaal .

Aanmelden en info bij de secretaris van het COGG , drs. A.A. van der Schans, Spoorstraat 38, 2411 SG Bodegraven. Tel.: 06-41667942. Mail: tschans@solcon.nl

Programma:

  • 15.30 uur inloop
  • 16.00 uur opening, gevolgd door toespraken
  • 18:00 uur maaltijd
  • 19:00 uur discussie
  • 20:30 uur sluiting

We vragen 5 euro voor bestrijden van de kosten, voor deelname aan de broodmaaltijd 15 euro (extra). Wilt u het geld overmaken op  NL 17 INGB 0004543194 tnv Penningmeester COGG te ’s Gravenpolder? Studenten betalen € 10,= voor het hele programma. Betalen bij binnenkomst is ook toegestaan.

Locatie: Oranjelaan 10, 3862 CX te Nijkerk (vergadercentrum De Schakel).

Thema door Anders Norén