Conferentie 21 april 2022

Gereformeerd anno 2022

Taak en roeping van de gereformeerde gezindte in kerk en samenleving.

Sprekers:

Dr. R.T. te Velde, Universitair docent Theologische Universiteit Kampen
Prof. dr. J. Hoogland, Hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam
dr. J.A. van den Berg , Vereniging voor zending in Nederland’ (IZB).

Programma:

13.30 – 13.45 uur: Opening van de conferentie door de COGG-voorzitter ds. J. Muller
13.45 – 14.15 uur: Dr. R.T. te Velde, TUK : Gereformeerd anno 2022 in theologische zin.
14.15 – 14.30 : Reactie van dr. J.A. van den Berg , IZB, met een antwoord op de vraag wat dit vandaag praktisch betekent.

14.30 – 15.00 Pauze met koffie/thee.
15.00 – 15.30: Prof. Dr. J. Hoogland, VU, Gereformeerd anno 2022 in cultureel-maatschappelijke zin.
15.30-15.45: Reactie van dr. J.A. van den Berg , IZB, met een antwoord op de vraag wat dit vandaag praktisch betekent.

15.45- 16.15 uur: koffie- en theepauze

16.15 – 17.15 uur. Forumdiscussie met de 3 sprekers

17.15: Sluiting conferentie
17.30: Maaltijd

Informatie

COGG en aanmelden voor het congres , drs. A.A. van der Schans, Spoorstraat 38, 2411 SG Bodegraven. Tel.: 06- 42667942 – tschans@solcon.nl
Deelnamekosten incl. maaltijd: € 25,- . Deelnamekosten zonder maaltijd: € 10,-
U kunt ter plekke betalen of per bank op nummer: NL17INGB0004543194, penningmeester COGG

Locatie: De Verbinding, Zijdevlinder 180 te Nijkerk

Thema door Anders Norén