Doelstellingen

Doelstelling 1 – Aandacht voor theologen in opleiding

Het COGG is voornemens ontmoetingen te beleggen tussen theologen in opleiding van diverse gereformeerde kerken en kerkverbanden, zodat ze elkaar kunnen gaan herkennen en erkennen als gereformeerde belijders, geïnspireerd worden door wat er aan vormen van eenheid functioneert, en toegerust worden om in de toekomst geestelijk leiding te geven met het oog op de eenheid van Christus kerk, in het bijzonder de kerken en kerkverbanden van gereformeerd belijden.

Specifiek: Het benaderen van theologen in opleiding die zich in alles willen stellen op Gods Woord en de gereformeerde belijdenis (zo mogelijk via studentenverenigingen).

Meetbaar: Jaarlijks worden tenminste 10 theologen in opleiding toegerust om in eigen kring het thema eenheid van gereformeerde belijders te agenderen.

Tijdgebonden: Als doelstelling geldt een jaarlijkse ontmoeting, gedurende DV de komende 5 jaren.

Thema door Anders Norén